Personál ambulancie

MUDr. Adriana Doričková

Lekár pracujúci v pediatrickej, endokrinologickej a diabetologickej ambulancii s nasledujúcim vzdelaním:

  • atestácia 1. stupňa v odbore pediatria
  • euroatestácia v odbore pediatria
  • euroatestácia v subšpecializačnom odbore pediatrická endokrinológia
  • potvrdenie o možnosti vykonávania ultrasonografie štítnej žľazy
  • potvrdenie o odbornej príprave v radiačnej ochrane

Mariana Tongeľová

Zdravotná sestra