Poskytované služby

Ambulancia svoju činnosť začala 1. 12. 2009 a odvtedy poskytuje pediatrickú, endokrinologickú a diabetologickú starostlivosť pre pediatrických pacientov

Pri svojej práci spolupracujeme s nasledujúcimi zariadeniami:

  • Genetickým pracoviskom v Humennom
  • Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) Košice -  I.KDaD a II.KDaD
  • Skríningovými centrami DFN
  • NEDÚ Ľubochňa n.o.

Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré pôsobia na území Slovenska.