Obezitológia

V ambulancii diagnostikujeme a liečime:

Poruchy výživy

  • Obezita a chudosť
  • Genetické syndrómy spojené s obezitou v spolupráci s genetickým pracoviskom

Edukácia

Poskytujeme edukačné poradenstvo pre rodičov a pacientov pri obezite alebo poruche metabolizmu tukov