Ambulancia

Ambulancia svoju činnosť začala 1. 12. 2009 a odvtedy poskytuje pediatrickú a diabetologickú starostlivosť pre pediatrických pacientov prevažne z východného Slovenska.

Pri svojej práci spolupracujeme s genetickým pracoviskom v Humennom, Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) Košice -  I.KDaD a II.KDaD, Skríningovými centrami DFN,
NEDÚ Ľubochňa n.o.,  Detským oddelením Nemocnice Snina s.r.o.

Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré pôsobia na území Slovenska.