Endokrinológia

V ambulancii diagnostikujeme a liečime

Poruchy rastu

  • Diagnostika vysokého/nízkeho vzrastu
  • Diagnostika vybraných ochorení disproporčného vzrastu

Pri podozrení na poruchu tvorby rastového hormónu (RH) vyšetrenia RH v stimulačných rastových testoch prostredníctvom detského endokrinológa v Nemocnici Snina s.r.o. na Detskom oddelení

Ochorenia štítnej žľazy a prištítnych žliaz

Diagnostikujeme a liečime zvýšenú/zníženú činnosť štítnej žľazy alebo prištítnych žliaz a iné vybrané ochorenia

Ďalšie vyšetrenia

  • Poruchy sexuálneho vývoja, predčasná puberta, oneskorená puberta
  • Nezostúpené semenníky alebo migrujúce semenníky u chlapcov
  • Gynekomastie (zväčšenie prsných žliaz u chlapcov)
  • Nadmerné potenie a vypadávanie vlasov
  • Endokrinné príčiny vysokého krvného tlaku
  • Skríningové vyšetrenia poúrazových stavov (po úrazoch mozgu)
  • Vyšetrenia a dispenzárna starostlivosť po odporúčaní skríningových centier DFN I.KDaD a II. KDaD